Speciális szolgáltatások

Üzleti és gazdasági titok (ipari kémkedés elleni) védelme

Mindannyian tudjuk: az információ hatalom. De sajnos ezt ellenfeleink is tudják. És azt is tudják, hogy ha õk tudják azt, amit mi tudunk, de mi nem tudjuk, hogy õk tudják ezt, akkor ezzel a tudással õk jelentõs elõnyhöz jutnak a piacon. E felismerésre alakult az ipari kémkedés "üzletága".
Mi pedig kialakítottuk azt a szolgáltatást, amely segít Önt megvédeni ettõl. Ami megvédi az Ön információit. Hogy azok csak az Ön döntéseit segítsék.

Honnan kapja konkurenciánk rólunk az információkat? Beépített vagy csak fecsegõ munkatársaktól? Legálisan megjelent kiadványokból vagy esetleg rafinált technikai eszközökkel?
Speciális biztonsági ismeretek birtokában, azok felhasználásával munkatársaink segítenek Önnek abban hogy minden információ és adat csak azokhoz jusson el akiknek dolga van vele és azt megfelelõ biztonsággal tudja kezelni.

Számítógépek adatvédelme

(hardver, szoftver, adathordozók mechanikai, elektronikai védelme)

Napjainkban a számítógép már minden vállalkozásnál napi munkaeszköz. Számítógépeinken olyan adatokat tárolunk, melyek sérülése, elvesztése egy üzletágat, de akár az egész vállalat mûködését is megingathat.
Az adathordozókat fenyegetik fizikai és mechanikai veszélyek és nem lebecsülendõ annak a veszélye, hogy az jogos- vagy jogosultalan adatelérése révén fontos információk jutnak illetéktelen kezekbe.
Segítségünkkel megelõzhetõ, hogy adatai elvesszenek, vagy illegálisan másolat készüljön róluk. Kiegészítve az üzleti titok védelmére szolgáló szolgáltatásunkkal, adatai védelmérõl teljes körûen gondoskodhatunk, hogy emiatt ne legyenek álmatlan éjszakái.

Személyek védelme

Az élet védelme a legfontosabb. Szakértõk a biztonság-érzetet az emberek legfontosabb életfeltételei között tartják számon. Ha nem érezzük magunkat biztonságban, csökken teljesítõ képességünk, nehezebben viseljük a kihívásokat - egész személyiségünk megváltozhat.

Életvédelemre koncentráló szolgáltatásunk

 • biztosítja a bûncselekmény elkövetésének rizikóját;
 • megelõzi a bûncselekményt, mert elriaszt;
 • a megfigyelés, ellenõrzés, intézkedés és gondoskodás biztonságérzetet teremt, amely elõsegíti a nyugodt munkavégzést;
 • esemény bekövetkezésekor az észlelési idõ csökken, az élet és vagyon biztonsága biztosított.

A szolgáltat ellátásáhzoz gépkocsit, URH rádiót, rádiótelefont és más, törvényben engedélyezett védelmi eszközöket veszünk igénybe. Célunk, hogy gyors és szakszerû intézkedéseinkkel olyan idegességtõl, erkölcsi veszteségektõl is megkíméljük Megbízóinkat, melyek hatása közvetlenül kevésbé, közvetetten azonban annál inkább kimutatható.

A teljes mûködés biztonsági állapotának felmérése, biztonsági analízis készítése

Az üzletvitel kockázati tényezõit csökkenti, a biztonságos növekedést és mûködést segíti a biztonsági állapot-felmérés (biztonsági analízis).
A legkorszerûbb szakmai szempontok figyelembevételével elkészítjük az Ön vállalkozása üzleti tevékenységének, raktára, telephelye, intézménye biztonsági állapotának felmérését.
Az analízis tartalmazza az aktuális biztonsági helyzet leírását, a fennálló kockázatok feltárását és javaslatokat mutat be az optimális biztonsági állapot megteremtéséhez.
Javaslatunk tartalmazza a szükséges anyagi ráfordítások nagyságrendjét és a nem anyagi (szervezési) feladatokat az Ön igényének, a kívánt biztonsági fokozatnak megfelelõ biztonsági rendszer kialakításához. Ajánlatunk kiterjed egyebek között mechanikai-, elektronikai-, személyi õrzés megvalósítására, olyan eljárásokra, melyek védelmet jelentenek az adatok kezelésében, az üzleti, gazdasági titkok és a vagyon védelmében. Analízisünk alapján az optimális biztonsági állapot reálisan tervezhetõ, megvalósítható.

Próbavásárlás

Bizonyára Önök is szeretnék a cégüknél kimutathatóan megjelenõ veszteségeket csökkenteni.
A mi ajánlatunk a próbavásárlás komplex módszerének alkalmazása. A módszer lényege az üzlet dolgozóinak folyamatos, többirányú tesztelése. Ennek legnagyobb elõnye, hogy állandó kényszerhelyzetet jelent az alkalmazottak számára, tényszerû információkat közöl az ügyfélkezelésrõl, kiszolgálásról, de emellett bizalmas, gyors és bizonyító erejû is.

Cégünk az üzlet áruértékesítõ folyamatát, ennek emberi tényezõit vizsgálja. Fõként azokat az eseteket kívánjuk kiszûrni, amikor az áru értékesítési folyamata a szabályostól eltér, az áru ellenértéke nem realizálódik, és megjelenik a kár. A legnagyobb károkozás elsõsorban gondatlanságból, hanyag munkavégzésbõl mutatható ki. Nagyságrendben a következõ tétel az ellenõrzés kiszámíthatósága vagy annak esetleges hiánya. Végül, nem jelentéktelen tétel a vevõvel való összejátszás.

Megbízóink a próbavásárlások során dokumentáltan a következõkre kapnak választ:

 • a személyes kapcsolat ügyfél - orientáltsága, az ügyintézõk, eladók szakmai felkészültsége és empatikus készsége;
 • milyen mértékben, és hogyan próbálják meggyõzni az ügyfeleket, vásárlókat az egyes termékek/szolgáltatások elõnyeirõl, alkalmazhatóságáról;
 • átlagos várakozási idõ a kiszolgálás folyamán;
 • a kiszolgálás, ügyintézés szervezettsége, gördülékenysége;
 • adott (elõre modellezett) szituációkban való viselkedés;
 • a tájékoztatás tartalmának, minõségének értékelése;
 • hogyan használják az alkalmazottak az oktatásokon, tréningeken megtanult módszereket, ismereteket, technikákat;
 • a különbözõ értékesítési helyek között milyen különbségek fedezhetõk fel;
 • mely alkalmazottak teljesítménye felel meg a követelményeknek, és melyeké nem.

A próbavásárlásokat a következõ területeken alkalmazzák:

 • áruházláncok, franchise üzletek, bevásárlóközpontok;
 • telekommunikáció, IT szolgáltatások;
 • idegenforgalom, vendéglátóipar;
 • pénzügyi szolgáltatások.

A próbavásárlás során végzett ellenõrzés a megrendelõ kívánságára kiterjedhet egyes termékek, termékcsoportok, sõt cégek népszerûségének, ismertségének vizsgálatára is.
A BRAND (Cégimázs) ellenõrzést cégünk abból a fõ alapelvbõl kiindulva nyújtja leendõ partnereinek, hogy egy ügyfelet sok esetben sokkal nehezebb megtartani, mint megszerezni. Statisztika bizonyítja, hogy egy elégedetlen vásárló legkevesebb öt másik személynek mondja el kellemetlen tapasztalatát, az elégedetlen vásárlók 96%-a pedig nem reklamál soha, de a következõkben más üzletet részesít elõnyben. Ha Önt ügyfele elhagyja, az esetek 69%-ában a rossz ügyfélkezelés az oka, 13% a gyengébb áruminõség, 9% pedig a konkurencia megjelenése miatt nem tér majd vissza.

PESTOR CSOPORT