Egyedi szolgáltatások

Rendezvénybiztosítás

Speciálisan képzett munkatársainkkal vállaljuk rendezvé-nyek biztosítását.

E szolgáltatásunk magában foglalja:

 • a terület elõzetes felmérését és átvizsgálását;
 • az érkezõ vendégek kultúrált fogadását, útbaigazítását;
 • az ellenõrzés különbözõ formáit, és fázisait.

Megbízóink üzleti érdekeinek teljes körû érvényesítését, az üzleti etikett szabályainak ismeretét természetesnek tekintjük.
Biztonságtechnikai szaktudásuk birtokában, és annak felhasználásával munkatársaink megelõzhetik rendkívüli események bekövetkezését, illetve azok megtörténte, vagy közvetlen veszélyük esetén szakszerû és gyors intézkedéseikkel biztosíthatják az emberi élet és a rájuk bízott értékek védelmét.

Rádiós gépkocsizó járõrszolgálat

Felkészült, nagy tapasztalatú munkatársaink URH rádióval felszerelt gépjármûvekkel 24 órás járõrszolgálatot teljesíte-nek.

A gépkocsizó járõrszolgálat a következõ elõnyöket jelenti Önnek:

 • csökken a bûncselekmény elkövetésének kockázata;
 • megelõzi a bûncselekményt, mert kiszámíthatatlan megjelenése elriasztó hatással bír;
 • a járõr megfigyel, ellenõriz, intézkedik, esetleg gondoskodik arról, amit Ön elfelejtett;
 • rendkívüli esemény bekövetkezésekor az észlelési idõ jelentõsen csökken, a kár mértéke kisebb;
 • felszereltsége alapján - gépkocsi, URH rádió, rádiótelefon, személyhívó, törvényben engedélyezett védelmi eszközök - az intézkedése gyors és szakszerû;
 • a gyors intézkedések nagymértékû anyagi és nem forintosítható veszteségtõl, (idegességtõl, erkölcsi veszteségektõl) kímélhetik meg Önt;
 • a személyzettel õrzött területeken az õrszemélyzetet fokozottan éberen tartja, segítséget nyújt, Ön helyett ellenõriz.

A gépkocsizó járõrszolgálat eremdényességét, hatékonysá-gát hazai és külföldi tapasztalatok támasztják alá, emellett díja alacsonyabb az adott objektum személyes õrzésénél. Járõrszolgálatunkat irányító rendszerünk objektív és visszakereshetõ módon regisztrálja a megjelenés idõpontjait, amivel az Ön számára is ellenõrzési lehetõséget biztosítunk. E szolgáltatásunkat magánszemélyek és vállal-kozások számára egyaránt javasoljuk!

Pénz- és értékõrzés, -kísérés, -szállítás, szállítmányok kísérése

Felkészült, nagy tapasztalatú munkatársaink rádióval felszerelt gépjármûvekkel elkísérik az Ön munkatársát, vagy elszállítják a napi bevételét a bankba.

Szolgáltatásunk elõnyei:

 • csökken egy bûncselekmény kockázata? a kíséret megelõz és elriaszt;
 • bûncselekmény (rendkívüli esemény) bekövetkezésekor a szakszerû beavatkozás mérsékli a kárt, elõsegíti az élet és az értékek védelmét;
 • szigorúan a teljesített idõhöz kötött díjrendszerünk biztonságos ellenõrzési lehetõséget kínál és biztosítja, hogy Ön valóban csak az elvégzett munkáért fizet.

E szolgáltatásunkat magánszemélyeknek és vállalkozások-nak egyaránt kínáljuk.

Biztonsági futárszolgálat

(értékes küldemények, csomagok kézbesítése)

Amikor az e-mail, telefax, vagy a nyilvános posta nem lehet a megoldás. Kiképzett munkatársaink 24 órás biztonsági futárszolgálatát ajánljuk figyelmébe. Futáraink elszállítják értékküldeményeit ügyfeleinek, partnereinek vagy kirendelt-ségeinek.

Szolgáltatásunk elõnyei:

 • a futár a küldemény átadásával egyidõben annak díját azonnal beszedheti, így a fizetési kockázat megszûnik;
 • a futárok gyorsan, pontosan, kedvezõ áron dolgoznak;
 • az Ön küldeményeinek biztonsága garantált, mert biztonsági õreink minden váratlan esetre felkészültek;
 • különösen fontos vagy nagy értékû szállítmányt kívánságra fegyveres futárral továbbíthatunk;
 • a futárok visszaérkezéskor kívánság szerinti helyen - akár az Ön lakásában - adják át az átvett összegeket;

E rendkívül sikeres, Ügyfeleinknek nagy megelégedésére szolgáló ajánlatunkat magánszemélyeknek és vállalatoknak egyaránt kínáljuk.

PESTOR CSOPORT