Objektum- és üzemvédelmi szolgáltatások

Idegen nyelvû recepció, fogadószolgálat

Folyamatos- vagy részidejû üzemû recepciós szolgálat az adott feladatra célzottan kiképzett nõi- és férfi munkatársakkal.
A fogadószolgálat magában foglalja az érkezõ vendégek kultúrált fogadását, útbaigazítását, az ellenõrzés különbözõ formáit és fázisait Megbízóink üzleti érdekeinek teljes körû figyelembe vétele mellett. Delegált dolgozóinknak feladata az üzleti etikett alapos megismerése.

Elvégezzük a telefon, telefax és egyéb irodatechnikai berendezések kezelését a kívánt idegen nyelven, kérés szerint formaruhában vagy polgári öltözetben.

Recepciósaink a biztonsági ismeretek birtokában megelõzhetik rendkívüli események bekövetkezését. Ilyen események bekövetkezése, vagy azok közvetlen veszélye esetén szakszerû és gyors intézkedéseik biztosítják az emberi élet és a vagyon védelmét.

Áruházi õrzés - ellenõrzés

Áruházakban nyújtott szolgáltatásunk elemei:

  • a terület napi felmérése és átvizsgálása;
  • a vásárlók kultúrált fogadása, útbaigazítása;
  • az áruház területének rendszeres ellenõrzése különbözõ formákban és fázisokban;
  • védelem külsõ és belsõ lopások ellen;
  • beszállítók pontos és rendszeres fogadása.

Szolgálatot teljesítõ munkatársainknak feladata Megbízónk üzleti érdekeinek teljes körû képviselete, az üzleti etikett szabályainak megismerése és mindenkori betartása.

A speciális biztonsági ismeretek birtokában és felhasználásával munkatársaink megelõzhetik a rendkívüli események bekövetkezését. Ilyen események bekövetkezése, vagy azok közvetlen veszélye esetén szakszerû és gyors intézkedéseik biztosítják az emberi élet és a vagyon védelmét.

PESTOR CSOPORT